Algemene voorwaarden

Artikel 1 BoekingenReizenDe overeenkomst komt tot stand nadat Flipside een offerte heeft gestuurd of na een directe boeking vanaf de website www.go-flipside.com. Bevestiging vanuit de klant geschiedt door het mondeling of schriftelijk toezeggen van de offerte.

Zodra een deelnemer van de groep het aanmeldingsformulier heeft ingevuld, of zijn naam op de deelnemerslijst staat, is de boeking voor deze persoon definitief.

Wanneer er voor een groep geboekt wordt, is de hoofdboeker verantwoordelijk voor de betaling. Bij boekingen van een minderjarige deelnemer moet de ouder/voogd per mail toestemming verlenen voor de boeking.

Bij groepsreizen is de boeking van een deelnemer definitief als deze is ingevuld op de deelnemerslijst.

DetacheringDe overeenkomst komt tot stand nadat schriftelijk is bevestigd: hoeveel uren de instructeur maakt, wat de instructeur per uur betaald krijgt.

Fysieke productenDe overeenkomst komt tot stand nadat schriftelijk is bevestigd: welke producten er worden afgenomen, hoeveel producten er worden afgenomen en wat de producten kosten.

VerzekeringenDe overeenkomst komt tot stand nadat schriftelijk is bevestigd: welke verzekering er wordt afgesloten, wat de verzekering kost en hoeveel deelnemers er verzekerd zijn. Flipside verzorgt de bijbehorende polisvoorwaarden.

Artikel 2 BetalingNa totstandkoming van de overeenkomst wordt door Flipside een factuur verstuurd, samen met de algemene voorwaarden (dit document).

 Factuur type  Aanbetaling Termijn aanbetaling Termijn volledige betaling
 
 Groepsreis  15% 14 dagen na de goedkeuring van de reis 6 weken voor aanvang reis
 
 Particuliere klant  15% Direct bij boeking op de website 6 weken voor aanvang reis
 Los reisproduct (onderdeel van een reis)  Geen  Geen  10 dagen na factuurdatum
 Fysieke producten  Geen  Geen  10 dagen na factuurdatum
 Detachering instructeurs  Geen  Geen  10 dagen na factuurdatum
 Verzekering(en)  Geen  Geen  10 dagen na factuurdatum

Wanneer niet aan de betalingstermijnen wordt voldaan, is de relatie in verzuim. Na een herinnering vanuit Flipside krijgt de relatie 3 dagen om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Na het verstrijken van 3 dagen, heeft Flipside het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 3 DeelnemerslijstAls de reis officieel doorgaat ontvangt de hoofdboeker van Flipside een lege deelnemerslijst. Hier noteert de hoofdboeker alle besproken variabelen. De deelnemerslijst moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis klaar zijn. Zodra een deelnemer zich op de deelnemerslijst heeft laten zetten, is de boeking voor deze persoon definitief. Dit geld tevens voor het inschrijfformulier, zodra dit formulier is ingevuld, is de boeking voor deze persoon definitief.

Artikel 4 DraaiboekUiterlijk 1 week voor vertrek ontvangt de hoofdboeker een draaiboek.

Artikel 5 ReisverzekeringFlipside verplicht haar deelnemers om in het bezit te zijn van een geldige reisverzekering met wintersportdekking. Indien de deelnemer niet beschikt over een (doorlopende) reisverzekering met wintersportdekking kan deze via de website van Flipside worden afgesloten. Hier kan tevens gekozen worden voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.

Link naar verzekering --> https://www.allianz-assistance.nl/AllianzAssist/MaintainApplicationINTFM?tp=FSS817

Artikel 6 Wijzigingen door deelnemer/groepVerzoeken tot wijziging door de deelnemer zijn mogelijk indien de wensen minimaal twee weken voor aanvang van de reis kenbaar zijn gemaakt aan Flipside. Wijzigingen worden alleen doorgevoerd in overleg met Flipside, waarbij Flipside het recht heeft de wijziging te weigeren.

Artikel 7 Annulering door de deelnemer/groepEen verbinding aan de reis wordt bevestigd nadat het bijbehorende aanmeldingsformulier/deelnemerslijst is ingevuld door de deelnemer. Bij de groepsreizen op maat wordt de offerte en prijs per persoon op een minimaal aantal personen berekend, mocht de groep kleiner worden dan het aantal personen op de offerte, dan wordt de prijs per persoon verhoogd om het verlies te compenseren. Bij verhindering mag iemand anders de plaats innemen, dit verzoek dient uiterlijk 2 weken voor de dag van vertrek te worden ingediend. De (hoofd)boeker blijft verantwoordelijk voor de betaling aan Flipside. In alle andere gevallen is aan Flipside verschuldigd:

Tot 56 dagen voor vertrek: De aanbetaling
56 tot 28 dagen voor vertrek: 30% van de reissom
28 t/m 14 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
Vanaf 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
Vanaf 5 dagen voor vertrek: de volledige reissom

Artikel 8 Annulering door FlipsideAlle activiteiten zijn gebaseerd op een minimum aantal inschrijvingen. Bij een te laag aantal inschrijvingen behoud Flipside zich het recht de reis te annuleren. Wanneer dit voorvalt, worden alle reeds betaalde gelden gerestitueerd. De deelnemers worden hier uiterlijk 2 weken voor vertrek van op de hoogte gebracht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van FlipsideDeelname aan de door Flipside georganiseerde reizen is geheel op eigen risico. Flipside kan op dit gebied geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden. Ondanks de inzet van gediplomeerde en getrainde instructeurs, blijft bergsport een verhoogd risico met zich meedragen. Flipside is op geen enkele wijzen aansprakelijk voor:

  • Persoonlijke schade of schade aan derden tijdens de reis;
  • Situaties die ontstaan door overmacht als, stakingen, overheidsingrepen, weersomstandigheden, blokkades, etc;
  • Vermissing of beschadiging van bagage of andere materialen;
  • Schade veroorzaakt door (reis) vertragingen. Ook niet als hierdoor het verblijf op de bestemming korter is of er eventueel extra (openbaar vervoer) kosten gemaakt moeten worden door de reiziger;

Artikel 10 AlgemeenDe instructeurs van Flipside behouden zich het recht deelnemers uit te sluiten voor de van de reis in geval van wangedrag. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotenen. In dit geval is er ook geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Wanneer een deelnemer uit eigen beweging zijn reis voortijdig beëindigt of aan een gedeelte van de reis niet wil deelnemen, heeft de deelnemer(ster) geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan.

Artikel 11 KlachtenIn het onverhoopte geval dat er een klacht ontstaat bij een deelnemer(ster), dient deze direct bij een vertegenwoordiger van Flipside ter plekken te worden gemeld. Wordt de klacht op locatie niet naar tevredenheid afgehandeld dan dient de betrokkenen per e-mail contact op te nemen met het kantoor van Flipside via de onderstaande contactdata.
Sitemap Reisverzekering afsluiten