Connection has lost...

Algemene
voorwaarden

Dit zijn onze basisregels. Geen verborgen ‘kleine lettertjes’, maar duidelijke en eerlijke afspraken. Lees ze even aandachtig door. Als het goed is zou je geen jurist hoeven in te schakelen om deze voorwaarden te kunnen begrijpen. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op.

Artikel 1: Wie zijn wij?

Wij zijn Flipside, een wintersport organisatie gericht op groepsreizen zonder gedoe naar de sneeuw. Wil je iets vragen, melden of gewoon even iets delen dan kan je via de volgende manieren contact met ons opnemen:

Via de e-mail: info@go-flipside.nl
Via de telefoon: +31 6 2811 0315
Via de ouderwetse post: Europalaan 20, 3526KS Utrecht kantoor 4.1.1.

En dan nog een paar belangrijke nummers:

KvK-nummer: 58724559
BTW-nummer: 853154855B01

Artikel 2: Leeswijzer


Om onze voorwaarden overzichtelijk te houden, gebruiken we een aantal begrippen:

 • a) Jij, je, jullie, jou(w): de (rechts-)persoon die met Flipside een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan. Oftewel: jij als opdrachtgever en alle deelnemers.
 • b) Reis: hiermee bedoelen we reis die wij organiseren
 • c) Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post of e-mail.
 • d) My Flipside: Ons online systeem waarin jullie reis en deelnemers staan.

Artikel 3: totstandkoming overeenkomst


Nadat jij een groepsreis aanvraag hebt gedaan, ontvangt je een offerte. Deze kan mondeling of schriftelijk bevestigd worden door jullie hoofdboeker. De groepsboeking is vanaf dat moment definitief. Zodra een deelnemer van jullie groepsreis zijn naam op de deelnemerslijst in het online inschrijfsysteem My Flipside staat, is de deelname aan de groepsreis definitief.

Artikel 4: Betalingen


Betaalscenario’s
Na het akkoord op de offerte hebben jullie de mogelijkheid om te kiezen hoe jullie de groepsreis gaan betalen. Flipside voorziet in de volgende mogelijkheden:

 • Betaalscenario 1: Deelnemers betalen de volledige kosten in My Flipside
 • Betaalscenario 2: De hoofdboeker betaald de aanbetaling, overige kosten worden door deelnemers betaald in My Flipside
 • Betaalscenario 3: De hoofdboeker betaald het gehele reispakket. De deelnemers betalen extra’s zoals materiaalhuur in My Flipside
 • Betaalscenario 4: De hoofdboeker betaald het reispakket en alle extra’s.

Aanbetaling
Indien jullie kiezen voor scenario 1, is de aanbetaling 30 procent van het reispakket. Voor de overige betaalscenario’s is een aanbetaling van 20 procent van toepassing. De aanbetaling dient 14 dagen na boeking te worden voldaan, of 14 dagen na het ontvangen van de factuur voor de aanbetaling.

Betaling resterende reiskosten
De resterende reiskosten dienen uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de reis voldaan te worden, of 14 dagen na het ontvangen van de factuur voor de resterende reiskosten.

Artikel 5: Deelnemerslijst


Jullie leveren deelnemerslijst aan via My Flipside. Vanaf dit moment is deelname van de betreffende deelnemer(s) definitief en gelden de annuleringsvoorwaarden voor elke individuele deelnemer.

Artikel 6: Reisverzekering


Flipside verplicht jullie om in het bezit te zijn van een geldige reisverzekering met wintersportdekking. Indien de deelnemer niet beschikt over een reisverzekering met wintersportdekking kan de deelnemer deze vanuit Flipside afsluiten bij Allianz. De overeenkomst voor de verzekering is tussen Allianz en de deelnemer. De voorwaarden van Allianz zijn hierop van toepassing.

Artikel 7: Wijzigingen door deelnemer/groep>

Verzoeken tot wijzigingen zijn mogelijk indien de wensen minimaal twee weken voor aanvang van de reis kenbaar zijn gemaakt aan Flipside. Wijzigingen worden alleen doorgevoerd in overleg met Flipside, waarbij Flipside het recht heeft de wijziging te weigeren.

Artikel 8: Annulering door de deelnemer/groep

 • Tot 3 maanden voor vertrek kun je kosteloos annuleren
 • Vanaf 1 tot 3 maanden voor vertrek betaal je 60% van de reissom
 • Vanaf 7 tot 30 dagen voor vertrek betaal je 90% van de reissom
 • Vanaf 7 dagen voor vertrek betaal je 100% van de reissom

De reissom bestaat uit het reispakket en eventuele extra die besproken zijn met de hoofdboeker. Hier vallen ook aanvullende producten en/of diensten onder die de deelnemer(s) gekozen hebben in My Flipside

Corona-clausule:
Wij betalen 100% van de reissom terug, bij reisadvies kleurcode oranje of rood voor jullie gebied, tijdens jullie reisdatum en zodra de Oostenrijkse overheid jullie skigebied of hotel afsluit vanwege het covid-19 virus tijdens jullie reisdatum.

Artikel 8: Annulering door Flipside


Alle activiteiten zijn gebaseerd op een minimum aantal inschrijvingen. Bij een te laag aantal inschrijvingen behoudt Flipside zich het recht de reis te annuleren. Wanneer dit voorvalt, worden alle reeds betaalde gelden gerestitueerd. De deelnemers worden hier uiterlijk 2 weken voor vertrek van op de hoogte gebracht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van Flipside

Deelname aan de door Flipside georganiseerde reizen is geheel op eigen risico. Flipside is op geen enkele manier aansprakelijk voor:

 • Persoonlijke schade of schade aan derden tijdens de reis;
 • Situaties die ontstaan door overmacht zoals, stakingen, overheidsingrepen, weersomstandigheden, blokkades, etc;
 • Vermissing of beschadiging van bagage of andere materialen;
 • Schade veroorzaakt door (reis) vertragingen. Ook niet als hierdoor het verblijf op de bestemming korter is of er eventueel extra (openbaar vervoer) kosten gemaakt moeten worden door de reiziger;

Artikel 11: Algemeen


Onze reisleiders behouden zich het recht deelnemers uit te sluiten in het geval van wangedrag. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotenen. In dit geval is er ook geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Wanneer een deelnemer uit eigen beweging zijn reis voortijdig beëindigt of aan een gedeelte van de reis niet wil deelnemen, heeft de deelnemer(ster) geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan.

Artikel 12: Klachten


In het onverhoopte geval dat er een klacht ontstaat bij jullie, dient deze direct bij een vertegenwoordiger van Flipside ter plekke te worden gemeld. Wordt de klacht op locatie niet naar tevredenheid afgehandeld dan dient de betrokkenen per e-mail contact op te nemen met Flipside via info@go-flipside.nl